top of page

Sözleşme Hukuku

Bir iş yaratmak ve fikri geliştirmek, doğru araçlar olmadan zorlu bir iştir. Girişimler için, bu belirli doğru araç doğru sözleşmeler hazırlamaktır. Sözleşmeler, taraflar arasında her iki tarafın da hak ve yükümlülüklerini koruyan esaslı bir bağ oluşturduğundan dolayı aslında en  önemli konulardan biridir.

Biliyor muydunuz?

Usulüne uygun kullanılan e-imzalar ıslak imzanın doğurduğu hüküm ve sonuçları doğurmaktadır. 

Arche Hukuk & Danışmanlık olarak detay odaklıyız. Sözleşmeleri hazırlıyor, analiz ediyor, seçilen sektöre uygun risk yönetimi yapıyor, olası riskler ve çözüm yolları hakkında müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

bottom of page